Raport anual 2017 - 2

Raport anual

Pentru anul 2017

  1. Management și administrare
    • (A) Acest raport este completat de:
Denumirea organizației și acronimul dacă există: Asociația Obșteasca „Vitae” Numărul de telefon: 060798585
Adresa: mun. Chișinău, str Alba Iulia, 206,ap 35 Numărul de fax: --------
  Adresa e-mail: vitaemd@gmail.com
Persoana de contact: Aza Onica
Numele conducătorului
ONICA Aza
Funcția
Președinte
1. ONICA Aza 2. DANILA Victoria 3. Jeleascova Irina
4. 5. 6.
7. 8. 9.

Notați aici dacă organizația nu are organ executiv de conducere.

Numele ---------- Funcţia -----------
Numele ---------- Funcţia -----------
Numele ---------- Funcţia -----------
Numele ---------- Funcţia -----------
Numele ---------- Funcţia -----------
Numele ---------- Funcţia -----------
  1. Care este numărul de voluntari şi membri ai organizaţiei

Membri

Voluntari
7 5
  1. Raport de activitate şi realizări
Scopul Asociației consta in susținerea financiara si morala a familiilor cu copii născuți prematur sau copii născuți cu diverse probleme de sănătate si copiii spitalizați. Prin susținerea familiilor ,urmărim ajutarea copiilor in procesul de recuperare medicala pentru atingerea potențialului lor maxim de dezvoltare si pentru a avea șansa la o viața normala.
 
 
 
 
 
 

(B) Care sunt programele și activitățile de bază ale organizației?

Pentru atingerea scopului și sarcinilor Asociația efectuează următoarele acțiuni:
1.Consilierea psihologica a părinților cu copii născuți prematur care au diverse probleme de sănătate.
2.Sprijin și susținere financiara pentru includerea in învățământ de masa a copiilor născuți prematur încadrați cu grad de handicap.
3.Sprijin si susținere materiala a terapiilor de recuperare sau a operațiilor pentru copii născuți prematur
4.Fascilitatea desfășurării terapiilor inexistente in Moldova ,prin invitarea specialiștilor .(Doctori..)
5.Includerea educației despre nașterea prematura a copiilor in programe de instruire a adulților .
6.Infiintatea comunității părinților cu copii prematuri.
De la înființare și până în prezent, organizația Vitae a reușit să realizeze următoarele rezultate din contribuții personale și donații caritabile:

1. A dezvoltat parteneriate puternice și a semnat MOU cu:

- Centrul Mamei și Copilului din Chișinău - principalul spital de stat pentru copii la nivel național;

- Asociația de psihologi „Balint” specializată în furnizarea de training-uri pentru personalul medical pe tema arderii profesionale și stabilirea unui contact sănătos între medici și pacienți;

- Asociația Națională pentru Susținerea Alăptării cu scopul de a ajuta mamele copiilor prematuri să stabilească și să mențină alăptarea copiilor săi.

Totodată, Vitae cooperează strâns cu ONG-urile "Inima Copiilor" și "Unu Si unu" din România pentru a prelua experiența lor de succes și a o implementa în Moldova și a depus cerere pentru a deveni organizație membră a Fundației Europene pentru Îngrijirea Nou-Născuților.

2. A oferit sprijin material și financiar copiilor născuți prematur și familiilor acestora prin:

- donarea a 40 Cocon-Baby la secția de reanimare și terapie intensivă pentru nou-născuți/ secția de îngrijire a prematurilor;

- donarea diferitelor produse de igienă și a articolelor de îmbrăcăminte pentru copii la secțiile de copii născuți prematur;

- echiparea totală cu huse pentru incubatoare a unei secții pentru nou-născuți;

- colaborarea cu compania „Mama Box” pentru donarea seturilor gata făcute pentru maternitate, adaptate la necesitatea mamelor cu copii născuți prematuri.

- contactarea companiei „Primul Sens” cu scopul de a crea o colecție de haine pentru copiii născuți prematur.

4. A contribuit la creșterea gradului de conștientizare și sensibilizarea populației cu privire la problema copiilor născuți prematur în Moldova prin:

- a creat broșuri despre îngrijirea copiilor prematuri în primele săptămâni de viață;

- a organizat o masă rotundă privind comunicarea și gestionarea conflictelor între pacienți și medici pentru personalul medical și administrația Spitalului Municipal din Chișinău Nr.1;

- a organizat o expoziție foto care prezintă istorii a copiilor născuți prematur din Moldova;

- a avut numeroase apariții în presă (interviuri și articole) care descriu situația copiilor născuți prematur și promovarea drepturilor și necesităților lor la nivel de societate.

5. Asigurarea suportului informațional și psihologic prin:

- linia de asistență telefonică 24/24;

- a creat un site web profesional conceput pentru a oferi suport on-line;

- a creat o pagină pe Facebook care este permanent actualizată.

6.A creat comunitatea părinților cu copii născuți prematur.

7.Sa organizat serbarea Zilei Mondiale a Copiilor Prematuri, unde s au invitat părinții cu copiii săi si medicii.

8. A obținut un grant de 5500 euro de la Clubul Internațional al Femeilor din Moldova pentru procurarea bilirubinometrului (analizor hiperbilirubinemie tranzitorie ne invazivă), 12 aspiratoare de secreții, (cântare și nebulizere) care urmează a fi implementat în anul curent, 2018.

Numărul beneficiarilor 200 copii.

 
 
 
 
 
 

Dacă răspunsul este da, indicaţi fiecare tranzacţie în spaţiul de mai jos. Trebuie să indicaţi Numele şi Funcţia persoanelor implicate în tranzacţie, ce beneficii sau mijloace a obţinut persoana respectivă şi orice altă informaţie ce explică caracterul tranzacţiei. Dacă răspunsul este nu, completaţi declaraţia din pagina 7.

 
 
 
 
 
 

Dacă da, indicați fiecare tranzacție în spațiul de mai jos. Organizație afiliată este organizația cu care ONG-ul, directorii săi, angajații, membrii sau rudele lor au interese de proprietate sau management. Trebuie să indicați Numele și Adresa organizației afiliate, caracterul relațiilor dintre organizații, ce beneficii sau mijloace a obținut ONG-ul în urma tranzacției, ce beneficii sau mijloace a obținut organizația afiliată în urma tranzacției precum și orice altă informație ce explică caracterul tranzacției. Dacă răspunsul este nu, completați declarația din pagina 7.

 
 
 
 
 
 

Declarație financiară

Rapoartele financiare

Sursele și valoarea mijloacelor financiare sau materiale obținute pe parcursul anului raportat.

Sursele și valoarea mijloacelor financiare sau materiale obținute pe parcursul anului raportat vor fi enumerate pe larg în ordinea, după cum urmează în tabelul 1.

Tabelul 1.

(MDL)

Sursa de venit Valoarea sursei
1. Surse rezultate în urma desfășurării activității prevăzute în actele de constituire  
1.1.Taxele de aderare, cotizații, contribuții materiale și nemateriale a fondatorilor, membrilor organizației necomerciale  
   
   
Total pe 1.1.  
1.2. Finanțări și încasări cu destinație specială  
A) Donații filantropice  
   
B) Granturi  
   
C) Donații simple 13,226.24
   
Total pe 1.2 13,226.24
1.3. Alte venituri din activitatea statutară (încasări din organizarea lecțiilor, expozițiilor, licitațiilor, acțiunilor de colectare a fondurilor, acțiunilor sportive și altor acțiuni)  
   
   
Total pe 1.3.  
1.4. Veniturile rezultate din activitatea economică prevăzută în actele de constituire  
   
Total pe 1.4.  
1.5. Venituri financiare/materiale obținute din alte activități prevăzute în actele de constituire  
   
Total pe 1.5.  
II. Surse rezultate în urma desfășurării activității economice auxiliare (neprevăzute în actele de constituire)  
2.1. Venituri obținute în formă de dividende în urma investițiilor (titlurilor, obligații, depozite bancare sau alte investiții)  
   
Total pe 2.1.  
2.2. Venituri obținute în rezultatul utilizării sau înstrăinării proprietății  
   
Total pe 2.2.  
2.3. Venituri obținute din alte surse neinterzise de legislația în vigoare  
   
Total pe 2.3.  
Total pe II.  
Total surse  

Finanțările încasate în valută străină se indică în Tabelul 1 în MDL, în mărimea, care corespunde echivalentului valutei la data de primire a ei.

3.1. Utilizarea mijloacelor financiare și/sau materiale primite.

Prezentarea datelor despre folosirea mijloacelor financiare și/sau materiale primite se face în Tabelul 2, indicându-se sursele de acoperire a cheltuielilor pe direcții de activitate.

Tabelul 2.

(MDL)

Sursa de acoperire a cheltuielilor

Utilizarea mijloacelor financiare şi/sau materiale
Cheltuieli cu destinație specială Cheltuieli administrative
Proiecte În sco-purile-nerale
1. Surse rezultate în urma desfășurării activității prevăzute în actele de constituire      
1.1. Taxe de aderare, cotizații, contribuții materiale și nemateriale a fondatorilor, membrilor organizației necomerciale      
1.2. Finanțări și încasări cu destinație specială      
A) Donații filantropice      
B) Granturi      
C) Donații simple      
1.3. Alte venituri din activitatea statutară (încasări din organizarea lecțiilor, expozițiilor, licitațiilor, acțiunilor)      
1.4. Venituri rezultate din activitatea economică prevăzută în actele de constituire      
1.5. Venituri financiare/materiale obținute din alte activități prevăzute în actele de constituire      
2. Surse rezultate în urma desfășurării activității economice auxiliare (neprevăzute în actele de constituire)      
2.1. Venituri obținute în formă de dividende în urma investițiilor (titlurilor de valoare, obligații, depozite bancare sau alte investiții)      
2.2. Venituri obținute în rezultatul utilizării sau înstrăinării proprietății      
2.3. Venituri obținute din alte surse neinterzise de legislația în vigoare      
       
Total acoperire cheltuieli      

3.2. Cuantumul articolelor de cheltuieli în funcție de direcția utilizării.

Cuantumul articolelor de cheltuieli în funcție de direcția utilizării mijloacelor financiare și/sau materiale se indică în tabelul 3.

Tabelul 3

(MDL)

Articole de cheltuieli

Direcțiile de utilizare a mijloacelor financiare și/sau materiale
proiect proiect proiect Scopuri generale Total
Cheltuieli directe de program total, inclusiv:          
Consumabile          
Salarii și defalcări în fondul social          
Echipament          
Cheltuieli de delegare și transport          
Alte cheltuieli (specificați)          
2. Cheltuieli generale și administrative total,

inclusiv:

13,226.24        
Consumabile (de birou și gospodărie)          
Salarii şi defalcări în fondul social          
Cheltuieli de delegare și transport          
Alte cheltuieli (specificați)          
Total cheltuieli 13,226.24        

3.3. Informație despre numărul membrilor organelor de conducere, angajaților, consultanților, experților, persoanelor angajate pentru prestarea serviciilor și valoarea salariilor şi altor retribuiri a muncii.

Informație despre numărul membrilor organelor de conducere, angajaților, consultanților, experților, persoanelor angajate pentru prestarea serviciilor şi valoarea salariilor și altor retribuiri a muncii se reflectă în forma prevăzută de tabelul 4.

Tabelul 4.

(MDL)

Funcția

Numărul de persoane Costuri personale
Membrii organelor de conducere    
Angajații permanenți    
Angajați prin cumul    
Consultanți    
Experți    
Alte retribuiri a muncii (pentru servicii prestate)    
Total cheltuieli privind retribuirea muncii    
Declarație

Marcați pe cele care sunt valabile:

X^ Prin aceasta declar că nu au fost efectuate tranzacții între funcționarii, directorul, angajații sau membrii familiilor lor pe durata anului ce se încheie la 31 decembrie.

X^ Prin aceasta declar că nu au fost efectuate tranzacții între organizație și orice altă organizație afiliată pe durata anului ce se încheie la 31 decembrie.

X^ Prin aceasta declar că organizația nu a susținut vreun partid politic, bloc electoral sau candidat la vreo funcție în cadrul autorităților publice și nu a folosit venitul sau activele sale pentru finanțarea acestora pe parcursul anului ce se încheie la 31 decembrie.

Datele din acest raport anual sunt autentice şi corecte.

ONICA Aza/ Președinte

Numele reprezentantului autorizat

Semnătura reprezentantului autorizat

Data 26.12.2018

Tabelul A

Acest tabel trebuie completat doar de organizațiile de utilitate publică ce activează în domeniile educației, protecției sănătății, sau dezvoltării economice.

Copiii născuți prematur, nou născuții cu probleme de sănătate.
Produse igienice, utilaj medical, si alte produse necesare pentru îngrijirea si tratarea copiilor.

Prin aceasta declar că bunurile, serviciile sau beneficiile descrise în răspunsul la întrebarea 3 sunt oferite gratis.

Prin aceasta declar că bunurile, serviciile sau beneficiile descrise în răspunsul la întrebarea 3 sunt oferite la un preț mai mic decât cel de piață. Dacă marcați acest pătrat, indicați mai jos care a fost prețul cerut pentru beneficii și cum ați determinat că este mai mic decât cel de piață.

Datele incluse în declarațiile tabelul A sunt autentice şi corecte.

ONICA Aza/ Președinte

Numele reprezentantului autorizat

Semnătura reprezentantului autorizat

Data 26.12.2018